Agnieszka Łozińska - Piekarska

Agnieszka Łozińska-Piekarska

adwokat, partner

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Aktualnie kontynuuje studia doktoranckie, przygotowując rozprawę doktorską z zakresu prawa karnego procesowego. Ukończyła aplikację adwokacką w Radomiu, wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Radomiu.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu:

1. prawa pracy (o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania) i ubezpieczeń społecznych (sprawy o podleganie ubezpieczeniom społecznym, emeryturę, rentę, czy zasiłki), 

2. prawa gospodarczego (spory pomiędzy przedsiębiorcami, sprawy z zakresu odpowiedzialności członków zarządu, przygotowywanie i analiza umów handlowych, zgłoszenia zmian w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym),

3. prawa rodzinnego i spraw rozwodowych. 

Świadczy pomoc prawną w zakresie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do rejestracji fundacji, stowarzyszeń (w tym przygotowanie statutu, oświadczeń) i spółek prawa handlowego. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych.

W dotychczasowej praktyce prowadziła obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych, jak i przedsiębiorców. Reprezentuje Mocodawców w procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego, w szczególności sporów pomiędzy przedsiębiorcami oraz w postępowaniach karnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Kontakt:

tel. +48 668-409-959

e-mail: agnieszka.lozinska@sksp.pl

Wróć do strony głównej

Napisz do nas