Sprawy dotyczące nieruchomości


Reprezentujemy Mocodawców w sprawach z zakresu prawa dotyczącego nieruchomości. W imieniu naszych Klientów podejmujemy działania mające na celu ochronę prawa własności, czy posiadania. Prowadzimy sprawy dotyczące zasiedzenia, ustanowienia służebności, osobistej czy przesyłu, jak również postępowania o ustalenie treści ksiąg wieczystych nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie przygotowania i analizy umów nieruchomości. Zajmujemy się obsługą prawną Wspólnot Mieszkaniowych.

Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań sądowych, w tym w szczególności:

1) postępowania wieczystoksięgowe,
2) zasiedzenia,
3) zniesienie współwłasności,
4) podział majątku,
5) ustanowienie służebności drogi koniecznej,
6) sprawy związane z obniżeniem wartości nieruchomości.

Obsługa procesów inwestycyjnych

W ramach procesów inwestycyjnych Kancelaria Strzelak Kulesza radcowie prawni i adwokaci dokonuje oceny zgodności czynności inwestycyjnych z przepisami prawa.

Nasza spółka oferuje także pomoc w zawieraniu umów najmu, dzierżawy lub kupna nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję. Świadczymy pomoc w zakresie  wszelkich decyzji koniecznych przy planowaniu inwestycji, w tym również pozwolenia na budowę. W szczególności Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w procesach inwestycyjnych związanych z prawem budowlanym. Wykonujemy także inne niezbędne analizy i czynności w zależności od specyfiki przedsięwzięcia.

 

Wróć do strony głównej

Napisz do nas