Prawo karne i karno-skarbowe


Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojmowanego prawa karnego z uwzględnieniem spraw z zakresu kodeksu wykroczeń i spraw karno-skarbowych.

 

Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowania i we wszystkich jego stadiach. Świadczymy pomoc nie tylko przed sądami, ale również w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję, Prokuraturę i innymi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze.

Zapewniamy pomoc poprzez udział w charakterze obrońcy, bądź pełnomocnika na każdym etapie postępowania. Pomoc świadczymy nie tylko podejrzanym czy oskarżonym, ale również pokrzywdzonym, także w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych.

Do spectrum podejmowanych przez nas czynności w zakresie prawa karnego należą dodatkowo prawno-karne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej i związane z tą tematyką: przestępczość gospodarcza i zapobieganie ryzyku odpowiedzialności karnej w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Pomoc prawna z dziedziny prawa karnego jak i dziedzin pokrewnych dotyczy najczęściej:

1) udzielania porad z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego, wykroczeniowego oraz wykonawstwa karnego,
2) sporządzania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,
3) obrony w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancjami,
4) reprezentowania pokrzywdzonych przed sądami karnymi wszystkich instancji i innymi instytucjami,
5) sporządzania środków zaskarżenia, wniosków, pism procesowych oraz analizy opinii biegłych, prowadzenia spraw z zakresu prawa wykonawczego (m.in. prowadzenie spraw o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zastosowanie dozoru elektronicznego).

 

Wróć do strony głównej

Napisz do nas