Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa pracy – postrzeganego zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Kancelaria zajmuje się usługami w zakresie zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego prawa pracy. Posiadamy doświadczenia w obsłudze stosunków pracowniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach, a także dużych korporacjach. Świadczymy pomoc w sprawach z zakresu ustalenia istnienia stosunku pracy. 

 

Przygotowujemy i opiniujemy na rzecz naszych Klientów umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji - w czasie trwania, jak również po ustaniu stosunku pracy, umowy poufności, umowy szkoleniowe, umowy o powierzenie mienia, jak i kontrakty menadżerskie, jak również inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy, w tym dokumenty wewnętrzne (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania). Udzielamy porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji w zakresie zawierania i rozwiązywania stosunku pracy lub umów prawnych o podobnym charakterze. W zakresie zbiorowego prawa pracy wspomagamy naszych Mocodawców w zakresie relacji ze związkami zawodowymi.


Wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta, poprzez swoje działania staramy się przede wszystkim zapobiegać mogącym powstawać konfliktom i sprawnie rozwiązywać zaistniałe spory. Prawnicy działający w ramach Kancelarii reprezentują swoich Mocodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych reprezentujemy Klientów we wszelkich sprawach, tj. zarówno w zakresie spraw o podleganie ubezpieczeniom, jak i nabycie prawa do emerytury, renty, czy zasiłków.

Wróć do strony głównej

Napisz do nas