Sprawy administracyjne


Posiadamy doświadczenie w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym. W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje doradztwo i reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi. 

W zakresie spraw administracyjnych zajmujemy się przede wszystkim:

1) sporządzaniem wniosków w sprawach administracyjnych, w tym wniosków o zmianę decyzji, wznowienie postępowania, czy sprostowanie decyzji, 

2) sporządzaniem odwołań od decyzji administracyjnych,

3) sporządzaniem skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje administracyjne,

4) reprezentowaniem  przed organami i sądami administracyjnymi. 

Wróć do strony głównej

Napisz do nas